sakali

Paulit-ulit akong magkakasala
Paulit-ulit akong masasaktan
Sakaling masumpungan, sakaling marinig kita
Ikukulong muli ang sarili
Itatarak ang punyal ng kataksilan
Sakaling magising sa katotohanan
Sakaling maramdaman ang iyong presensya
Muling magpapayakap sa dilim
Sasayaw sa apoy ng kaaliwan
Sakaling dumating
Sakaling ako’y iyong tubusin
Isasara ang pintuan
Hahayaang malugmok sa kalungkutan
Sakaling ako ay iyong akayin
Sakaling wakasan ang aking kahibangan