36 anyos

Bawat umaga, bago buksan ang mata. 
Ang isip ay naglalaro na
. Muling nagtatanong, nag-iisip
. Saan napunta ang mga araw? Ano ang hindi nangyari? Ano bang napala? Saan dinala ng gunita? Mga paang walang direksyon. Mga matang nakatingin ngunit walang makita. 
Hindi sagot ang kawalan ng pakialam sa buhay na hindi payapa. Bahala na, bahala na. … More 36 anyos

april’s tears

May it be that this loneliness will pass without us losing our minds. May it be that our hearts will find something to hope for. May it be that we can feel the grass once again. May it be that we can still look up in the sky. May it be that we can touch … More april’s tears